COACHING W BIZNESIE

Coaching jest coraz częściej wykorzystywany w biznesie jako nowoczesna metoda zarządzania polegająca na indywidualnym podejściu do każdego z pracowników. W efekcie wzmacnia firmę zarówno poprzez rozwijanie indywidualnych kompetencji pracowników, jak również poprzez kształtowanie odpowiednich dla organizacji postaw.

Obok różnych form szkoleniowych, warsztatów i treningów, coraz częściej w procesie rozwoju potencjału ludzkiego, korzysta się z coachingu indywidualnego lub grupowego/zespołowego.

Najczęściej spotykana tematyka w coachingu kariery i w biznesie to: zarządzanie przez cele, zarządzanie czasem, efektywność osobista, asertywność, rozwój kompetencji menedżerskich, komunikacja interpersonalna, zarządzanie ludźmi, motywacja, przywództwo, radzenie sobie ze stresem, inteligencja emocjonalna, sukcesja zawodowa, zakładanie i rozwój własnego biznesu, autoprezentacja, budowanie wizerunku zawodowego, wystąpienia publiczne, rozwój osobisty, kreatywność, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

Każdą organizację budują ludzie, to od ich kompetencji i zaangażowania zależy efektywność pracy i sukces przedsiębiorstwa.

Jako Akredytowany Coach w International Coach Federation (ICF) – ACC (associated certified coach) pracuję zgodnie z kodeksem etycznym ICF.

Zapraszam do kontaktu.