KONSULTACJE HR

Praktyczne umiejętności, wiedza oraz zdobyte doświadczenie stały się punktem wyjścia do dzielenia się z innymi efektywnymi metodami w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe i biznesowe wykorzystuję wspierając procesy HR w różnych organizacjach

Począwszy od rekrutacji, poprzez zarządzanie, motywowanie, rozwój, szkolenie, aż po weryfikację i określanie standardów pracy.

Z racji moich doświadczeń zawodowych i wykształcenia, szczególnie bliskie są mi zagadnienia związane z rozwojem kompetencji miękkich oraz inteligencji emocjonalnej.

Mocna organizacja to wyższa efektywność, dynamika w zarządzeniu oraz niska rotacja zatrudnienia i stabilność w przedsiębiorstwie.

Zapraszam do kontaktu.