LIFE COACHING

Jako Akredytowany Coach w International Coach Federation (ICF) – ACC (associated certified coach), zapraszam Cię na wyjątkową przygodę.

Odkryjesz w sobie to, co najlepsze.

Coaching pozwoli Ci na spojrzenie z innej perspektywy na siebie i swoje działania, relacje, emocje.

Coaching jest jednym z najlepszych sposobów rozwoju osobistego.

Klient buduje swoją świadomość w danym obszarze, doskonali swoje kompetencje, rozpoznaje swoje emocje, lepiej rozumie swoje zachowania.

Coaching motywuje do realizacji postawionych celów oraz osiągania sukcesów, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Przykładowe zagadnienia, nad którymi może pracować klient w czasie coachingu: określanie celów zawodowych i prywatnych, zarządzanie czasem, zarządzanie emocjami, efektywność osobista, asertywność, pewność siebie, komunikacja interpersonalna, motywacja, poszukiwanie ścieżki zawodowej, harmonijne godzenie kilku ról w życiu, autoprezentacja, budowanie wizerunku, wystąpienia publiczne, rozwój osobisty, kreatywność, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, powrót do pracy po urlopie wychowawczym.

Postaw na siebie i napisz do mnie.

Możemy pracować w trybie stacjonarnym lub on-line.